Obowiązek powiadamiania o wpływie RTG na środowisko

Pracownia rentgenowska. Sordyl Stomatologia

Marta Zielińska – Sordyl

ul. Rynek 21, 34-120 Andrychów

REGON: 122418587, NIP: 551-233-53-96,

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

  • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS/ VATECH PAX-I 3D SMART

  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS NR 1/101/2021

  • zgoda PWIS – decyzja z dnia 29 lipca 2021 r.na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

  • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy

kwartalny ( od 2024-01-01 do 2024-03-31) zmierzona dawka efektywna wyniosła: <0,10 Hp(10) mSv (milisiwerty)

  • dawkomierzy środowiskowych -w ciągu minionych 12 miesięcy

kwartalny ( od 2024-01-01 do 2024-03-31)zmierzona dawka efektywna wyniosła: 0,42 Ka mGy (miligreje)

  • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne* osłon stałych

EF 0,262

FI (pomiar za ścianą) 0,011

FI (pomiar za drzwiami) 0,025

IJ 0,018

JK 0,161

KE 0,004

PARAWAN P 0,177

STROP GÓRNY 0,002

STROP DOLNY 0,002

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba

Płatność kartą
Parking
Winda
Darmowe
WF-FI
Klimatyzacja
Kącik dla dzieci
Udogodnienia dla
niepełnosprawnych
TV