Oferta

Implanty, implantologia

Implanty, implantologia

W SORDYL STOMATOLOGIA nasi pacjenci mogą spodziewać się implantów na najwyższym poziomie. Wykonujemy kompleksowe leczenie implantologiczne i implantoprotetyczne. Szczególny nacisk kładziemy na efekt kosmetyczny proponowanych rozwiązań oraz ich funkcjonalność i długotrwałość. Nasze doświadczenie, poparte dużą wiedzą oraz wspomagane nowoczesnym sprzętem, pozwala na osiąganie wymarzonego efektu w leczeniu zarówno prostych, jak i bardzo skomplikowanych przypadków.

 

Czym są implanty?

Leczenie implantologiczne polega na uzupełnieniu braków zębowych za pomocą prac protetycznych osadzonych na implantach (wszczepach). Implanty wprowadzane są w kość pacjenta (szczękę lub żuchwę) w miejsce utraconych korzeni zębów, co stanowi fundament dla odbudowy protetycznej i uzyskania pięknego, jednolitego uśmiechu.

Wszczepienie implantu (część chirurgiczna zabiegu) polega na przygotowaniu podłoża pod implant w kości wyrostka zębodołowego pacjenta oraz wprowadzeniu implantu. W SORDYL STOMATOLOGIA, precyzyjne wykonanie zabiegu gwarantuje ultranowoczesny mikroskop Carl Zeiss EXTARO oraz doskonały fizjodyspenser implantologiczny.

 

Dlaczego właśnie implant?

Główną zaletą implantu dentystycznego jest to, że jest on jedynym rozwiązaniem w stomatologii, które nie maskuje braku zębowego, a umożliwia odtworzenie prawidłowo funkcjonującego zęba (a nawet grupy zębów). Chociaż jest to szczegółowo opisane na naszej stronie i każdy przypadek jest indywidualny, to aby mieć nowy implant potrzebne są tylko trzy etapy – przygotowania do zabiegu, zabieg wszczepienia implantu (korzenia z tytanu) i po okresie samoistnego gojenia organizmu etap trzeci - odbudowa protetyczna korony zęba na implancie.

 

Przygotowanie do zabiegu wszczepienia implantu

Zaczynamy od rozmowy z pacjentem w trakcie której zbieramy dokładny wywiad na temat jego stanu zdrowia. Jest to bardzo ważne – lekarz musi się upewnić, czy nie ma medycznych przeciwwskazań (przebyte i obecne choroby, zażywane leki, itp.), które byłyby przeszkodą w zabiegu implantologicznym. Pacjent jest oczywiście również dokładnie badany pod względem stomatologicznym.

Na tym etapie zalecamy wykonanie badania TK (tomografia komputerowa) danej okolicy w celu dokładniejszego i bezpieczniejszego przeprowadzenia zabiegu.

Wspólnie z pacjentem omawiamy również wszystkie możliwe warianty zabiegu. Dzięki temu, pacjent ma możliwość uzyskania zadowalającego efektu, który współgra z jego możliwościami finansowymi.

 

Zabieg wszczepienia implantu

Po pomyślnym zaopiniowaniu leczenia implantologicznego przez lekarza i wyborze najlepszego dla pacjenta sposobu wszczepienia implantu przystępujemy do pracy. Zabieg wykonywany jest przy użyciu najwyższej klasy sprzętu SORDYL STOMATOLOGIA przez certyfikowanego lekarza implantologa. Asystuje mu specjalnie przygotowany do tego personel pomocniczy.

 

W trakcie zabiegu zachowujemy warunki sanitarne zbliżone do tych panujących na sali operacyjnej. Ponadto, korzystamy ze specjalistycznego mikroskopu i mikrosilnika implantologicznego, które gwarantują dokładność i precyzję we wszczepieniu implantów.

Implanty wykonane są z tytanu. Jest to materiał całkowicie biozgodny, a co za tym idzie organizm uznaje go za swoją integralną część. W SORDYL STOMATOLOGIA wszczepiamy tylko implanty sprawdzonych i uznanych na całym świecie producentów.

Dzięki doświadczeniu naszego zespołu, zabieg wszczepienia implantu trwa z reguły jedynie ok. 30 minut. Pacjent jest miejscowo znieczulony i nie odczuwa żadnych negatywnych wrażeń, ani tym bardziej bólu.

 

Po wszczepieniu implantu

Po wszczepieniu następuje samoistnego wgajania implantu (napełzania kości na zwoje wszczepu), co wzmacnia jego stabilizację i powoduje trwałe połączenie z organizmem pacjenta. Proces ten nazywa się osteointegracją i wynosi on odpowiednio: dla szczęki około 6 miesięcy, dla żuchwy około 3 miesięcy. Podczas tego etapu nie muszą mieć wykonywane żadne dodatkowe czynności przez lekarza dentystę, natomiast pacjent w czasie wgajania implantu jest pod stałą opieką zespołu SORDYL STOMATOLOGIA.

Po zakończeniu osteintegracji implantu, następuje część protetyczna leczenia impantologicznego. Polega ona na odtworzeniu braku korony zęba za pomocą odbudowy protetycznej (korona, most lub proteza), która jest mocowana na implancie lub implantach. Dzięki temu, leczenie zostaje zakończone zadowalającym dla pacjenta efektem estetycznym i praktycznym.

 

A jeśli implantacja jest niemożliwa?

Na to też jest rada. W przypadkach, kiedy implantacja jest niemożliwa, bądź ryzykowna ze względu na brak odpowiednich warunków anatomicznych (odpowiednia ilość i jakość kości determinuje możliwość wszczepienia implantu), przeprowadzamy leczenie implantologiczne z zastosowaniem zabiegów rekonstrukcji tkanki kostnej (sterowana regeneracja kości).

 

Utrata kości wyrostka zębodołowego, która umożliwia bezpośrednią implantację, najczęściej jest następstwem:

 

- długotrwałej utraty zębów – w tym przypadku postępuje wraz z czasem, który upłynął od usunięcia – dlatego nie należy zbyt długo zwlekać z uzupełnieniem usuniętego zęba

- nieodpowiednio przeprowadzonego zabiegu usunięcia zęba (ekstrakcji)

- zmian zapalnych związanych ze schorzeniami miazgi lub przyzębia

 

Jednym z zabiegów dostępnych dla naszych Pacjentów, które wykorzystują sterowaną regenerację kości jest sinus lift (podniesienie dna zatoki szczękowej). Zabieg ten polega na umieszczeniu materiału kościozastępczego nad ubytkiem kostnym tak, aby w efekcie uzyskać przyrost kości pozwalający na wprowadzenie implantu odpowiedniej długości. W praktyce brakującą objętość tkanki kostnej umieszcza się pomiędzy dolną ścianą zatoki szczękowej, a błoną śluzową wyściełającą zatokę (stąd nazwa zabiegu sinus lift).

 

Sinus lift jest szeroko stosowanym rozwiązaniem pozwalającym na odbudowę zębów na implantach w szczęce. Może być wykonany jako procedura samodzielna, przygotowująca do kolejnych etapów, lub też skoordynowana z natychmiastowym wszczepieniem implantów.

 

W SORDYL STOMATOLOGIA wykonujemy również zabiegi z zakresu mikrochirurgii na tkankach miękkich błony śluzowej jamy ustnej. Tego rodzaju zabiegi wykonuje się w celu poprawy warunków estetycznych uzupełnień protetycznych osadzanych na zębach własnych oraz implantach.

 

W przypadku utraty zęba pamiętaj!

Po utracie zęba pomyśl o jak najszybszym uzupełnieniu jego braku. Wszczepianie implantów w krótkim czasie po utracie własnych zębów jest bardzo korzystne pod wieloma względami:

 

- zapobiega utracie tkanek miękkich i twardych

- zapewnia optimum estetyki i funkcji

- skraca proces leczenia pacjenta

- jest korzystne finansowo

Płatność kartą
Parking
Winda
Darmowe
WF-FI
Klimatyzacja
Kącik dla dzieci
Udogodnienia dla
niepełnosprawnych
TV